Zhruba před dvěma měsíci jsem psal  o tom, že česká vláda není ambiciózní a chce v zemi nastolit evropsky průměr. Ale mýlil jsem se. Existuje aspoň jedna věc, ve které se česká vláda snaží dosáhnout prvenství nejenom v Evropě, ale i  na světě. Je to zásah do lidského soukromí - největší ve světových dějinách.

Právo na lékařské tajemství, právo nesdělovat nikomu kromě svého lékaře své ve všech ohledech velice citlivé údaje, je vůbec nejstarší lidské právo. Existuje při nejmenším od doby Imhotepa, staroegyptského mudrce a lékaře, jenž žil v 27. století př. n. l. Existovalo také ve starověké Indii a ve starověkém Řecku bylo zařazeno do Hippokratovy přísahy: „Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co nesmí se sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti.“ A tak dále, a tak dále.

Lékařské tajemství zkrátka existovalo téměř padesát století a nikoho nenapadlo je zrušit, ani za třetí říše nebo v komunistickém Rusku. Dokud se ovšem česká vláda nerozhodla zavést Národní zdravotnický informační systém.

Politikům už nestačí, že lidem dlouhou dobu leží v žaludku, teď se do toho žaludku a i jiných vnitřností snaží lidem vlézt. V plánovaném informačním systému budou uloženy všechny identifikační a zdravotní údaje každého pacienta v Čechách. A nejen údaje o zdraví, ale jak je to řečeno v návrhu zákona i „údaje zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy pacienta, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální anamnézy“. To znamená všechno, co lékaři sdělíte. A tyto údaje budou přístupné tisícům lidí.

Nebudu zákon popisovat podrobně, více informací najdete v samotném návrhu „Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování“ (Část šestá) na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo na Mladé Frontě a Týdnů. Rád bych zde uvedl i link na článek v HN, ale vypadá to, že HN o tom nepsaly, i když se k tomu vyjádřily i komunistické Haló noviny. Je pro mě ironií, že by v Čechách měly hájit lidské soukromí právě komunisté.

Předseda sněmovního zdravotního výboru Boris Šťastný brání zákon následovně: „Přednosti léčby pacientů zde převyšují rizika z poškození soukromí.“ Hippokratés to viděl jinak, ale koho by teď zajímal názor nějakého mrtvého Řeka, když máme tak progresivní české politiky?

Není to zatím definitivní. Senát tento návrh 6. října 2010 zamítl. Ale Sněmovna ho snadno přehlasuje. Pak už bude chybět jen prezidentův podpis a s lékařským tajemstvím tajnou bude poprvé v dějinách konec. Neumím si představit vetší zásah do soukromí. Možná jen kdyby vláda uložila zpovědníkovi nahrávat všechny vyslechnutí zpovědi a ukládat nahrávky do zpovědního informačního systému.

Ale ne. I to by byl menší zásah. Zpovědníka má dnes málokdo. Lékaře má každý.