Tento týden bude poslanecká sněmovna projednávat ve druhém a třetím čtení daňovou reformu. Nevím, jestli ta reforma je dobrá nebo špatná jako celek, ale jeden bod je tam naprosto absurdní. Pokud by byl nakonec schválen v současném znění, vedlo by to k tomu, že někteří lidé s vyšším hrubým příjmem by dostali by méně, než ti, kdo mají menší hrubý příjem.

V návrhu je napsáno:

78.  V § 35ba se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:  
„(3) Poplatník může uplatnit snížení daně podle odstavce 1 písm. a) pouze v případě, že jeho základ daně ve zdaňovacím období nepřesáhl 48násobek průměrné měsíční hrubé mzdy zveřejněné Českým statistickým úřadem za kalendářní rok, který o dva kalendářní roky předchází zdaňovacímu období, za něž se daňové přiznání podává.“.

Jinými slovy, znamená to zrušení základní slevy na dani pro osoby s měsíčními příjmy převyšujícími čtyřnásobek průměrné mzdy.

Průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2010 je 23951 Kč. Čtyřnásobek tak je 23951 * 4 = 95804 (mimochodem je to méně než průměrný měsíční plat v Dánsku)
. Čtyřnásobek za rok = 95804 * 12 = 1149648 Kč.

Člověk s roční hrubou mzdou 1149648 Kč zaplatí na daních 1149648 * 19% (plánována daňová sazba) – 24840 Kč (daňová sleva na poplatníka) = 193593 Kč. Čisty roční příjem tak bude činit 1149648 – 193593 = 956055 Kč.

Ale pokud člověk dostává aspoň o jednu korunu hrubého víc už  základní slevy na dani ztratí.

Totiž dostane o 1 korunu ročně víc, ale bude platit na daních o 24840 Kč víc. A kvůli tomu bude mít čisty měsíční příjem o 24839 Kč menši.

Ještě jednou:

Pokud máte hrubý roční příjem 1149648 Kč, dostanete 956055 čistého.

Pokud máte hrubý roční příjem o korunu víc - 1149649 Kč, dostanete 931216 čistého.

Možná, že zrušeni daňové slevy pro “milionáře” zní jako dobry populistický krok. Ale matematicky a finančně je to naprostá absurdita. Je očividné, že to bude stimulovat daňové úniky, protože nikdo nechci ztratit 24839 Kč jen proto že má o korunu vyšší plat. A reforma očividně nepřežije, pokud bude napadena u Ústavního soudu, protože porušuje princip spravedlivosti a rozumnosti.

Doufám, že to je prostě roztržitost a bude to v druhém čtení nějak napraveno na úkor populistických snah potrestat “milionáře”. Pokud se tak nestane, ztratí na tom hlavně stát – kvůli případným  daňovým únikům a soudním nákladům.

Možná jsem něco v této reformě přehlédl, a tak absurdní to tam není. V tom případě mne, prosím, opravte.